O agátovom dreve

Agátové drevo má veľmi výnimočné vlastnosti a práve preto sme ho vybrali ako hlavný artikel, ktorý naša spoločnosť spracováva. Strom pochádza z juhovýchodnej časti spojených štátov a jeho latinský názov je Robinia pseudoacacia. Do Európy bol privezený okolo roku 1600 a na Európskom kontitente sa povyžuje za inváznu drevinu. Táto drevina sa veľmi dobre vysemeňuje a preto v mnohých lesoch patrí až k problematickým druhom. Jeho negatívne vlastnosti v ekosystémoch však na druhej strane vyvažujú ostatné pozitívne vlastnosti a to sú liečivé účinky, hniezdiská pre vtáky, ale predovšetkým z nášho pohľadu veľmi kvalitná, pevná a húževnatá drevina, ktorá má všestranné využitie ako agátové rezivo, koly alebo aj luxusné agátové terasy.

Robinia pseudoacacia

Agátové drevo má tri vrstvy – na vrchu je kôra, pod ňou je vrstva bele a v strede je jadrové agátové drevo.
Aby bolo drevo vhodné na použitie, je potrebné ho správne opracovať. V prvom kroku sa zbavujeme kôry a následne bele. Keby sme beľ na dreve nechali, veľmi rýchlo by povrch sčernel a beľ by začala hniť.

Jadrové agátové drevo je veľmi tvrdé a húževnaté, má veľmi dlhú životnosť aj bez ošetrenia náterom. Vydží až 40 rokov, čo mu dáva mimoriadne prednosti pred ostatnými drevinami. Okrem tejto vlastnosti má agát aj výnimočné nepravidelné tvary a práve vďaka nim dokáže naša spoločnosť ponúkať také jedinečné produkty ako je napríklad unikátna agátová terasa alebo obklad, či dokonca detské ihriská.

Využitie agátového dreva

Využitie

Agátové drevo má široké spektrum využitia predovšetkým na miestach, kde je vystavované poveternostným vplyvom alebo je osadené v zemi, pretože má mimoriadne dobré vlastnosti, ktoré ho predurčujú na toto použitie.
Využíva sa predovšetkým v podobe kolov, ohradníkov, viničných kolov, ale aj na výrobu trvácnych a unikátnych detských ihrísk a ďalších prodkutov.
Agát je veľmi cenné drevo aj ako palivo, pretože patrí k drevinám, ktoré poskytujú jednu z najvyšších výhrevností.

Zdieľať

© Copyright Typhon, s.r.o.